Tiến độ thanh toán Vinhomes West Point

Tiến độ thanh toán Vinhomes West Point:

I. Giai đoạn ký Văn bản thỏa thuận (VBTT)

  1. Lần 1: Ký VBTT  – thanh toán 100 triệu/căn.
  2. Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký VBTT – thanh toán 10% giá trị căn hộ (GTCH) (chưa gồm VAT, đã bao gồm giá trị lần 1).

II. Giai đoạn ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)

  1. Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến cuối tháng 8 năm 2018) – thanh toán 25% GTCH (gồm VAT + giá trị đã thanh toán tại VBTT)  và 5%  GTCH (chưa gồm VAT)  vào Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)  đảm bảo thực hiện HĐMB.
  2. Lần 2: Vào ngày 10/11/2018 – thanh toán 10% GTCH (gồm VAT).
  3. Lần 3: Vào ngày 10/03/2019 – thanh toán 10% GTCH (gồm VAT).
  4. Lần 4: Vào ngày 10/07/2019 – thanh toán 10% GTCH (gồm VAT).
  5. Lần 5: Vào ngày 10/12/2019 – thanh toán 10% GTCH (gồm VAT)
  6. Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ – Tháng 4/2020 – thanh toán 25% GTCH (gồm VAT) + 100% Kinh phí bảo trì + VAT của 5% GTCH.

>>> ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ GỐC, CHI TIẾT THIẾT KẾ VÀ THƯ MỜI DỰ LỄ MỞ BÁN:

Real Time Analytics